Chwilio'r wefan
English

Grumpy Old Women To The Rescue

Gyda Jenny Eclair, Dillie Keane a Lizzie Roper.

Grumpy
23 Mehefin 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £25.50
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Buy Tickets Button Welsh
Ar ôl cael llond bol o weithio'n ddiflino a gorfod bod yn gyfrifol am bopeth drwy'r amser, mae'r hen fenywod drwg eu tymer yn gorffwys eu hen draed cnyciog mewn ymddeoliad braf, yn rhydd o'r diwedd i ymarfer eu lliwio eithafol, bod mewn cerddorfa iwcalilis a gwneud cyffug anarferol.    
Ond gyda'r byd mewn mwy o anhrefn nag erioed o'r blaen, a oes unrhyw beth a all eu temtio i godi oddi ar eu pen olau i ryddhau eu harchbwerau a dod i'r adwy unwaith eto?
Ymunwch â ni am 90 munud o gomedi 'braster llawn' newydd sbon 'gan gynnwys batris', gan feistresi tymer ddrwg.

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM