Chwilio'r wefan
English
Information

Gweithio i Gyngor Abertawe

Chwiliwch am bolisïau a dogfennau sy'n ymwneud â gweithio i Gyngor Abertawe.

Chwilio am bolisïau'r cyngor

Chwilio am ddogfen bolisi sy'n ymwneud â gweithio i'r cyngor.

Chwilio am ddogfen gweithiwr cyngor

Chwiliwch am ddogfen sy'n ymwneud â gweithio i Gyngor Abertawe.

Adroddiad ynghylch y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae'r oblygiadau newydd i gyhoeddi adroddiadau ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi'u cyflwyno ynghyd â'r gofynion presennol ar gyfer cyrff cyhoeddus penodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM