Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwnewch gais am gerdyn bws consesiynol newydd

Os yw'ch tocyn bws ar goll, wedi'i ddwyn neu wedi'i ddifrodi, codir tâl o £10.00 cyn rhoi tocyn bws newydd.

Pan rydym yn derbyn eich taliad, byddwn yn anfon eich tocyn bws newydd atoch chi drwy'r post o fewn 5 i 7 niwrnod gwaith.

Sylwer nad oes modd defnyddio taleb ar gyfer tocyn bws newydd er mwyn teithio am ddim wrth i'ch tocyn newydd gael ei brosesu.

Gallwch wneud cais ar-lein a thalu am y tocyn newydd drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Sylwer, gallwn roi cardiau bws consesiynol o'r newydd dim ond os mai Dinas a Sir Abertawe roddodd eich cerdyn bws gwreiddiol i chi. Os rhoddwyd eich cerdyn gan awdurdod lleol arall, dylech gysylltu â'r awdurdod hwnnw i gael un newydd.