Chwilio'r wefan
English

Cofnodi ac Adrodd (gofalwyr)

Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn trafod y gwahanol fathau o gofnodion y mae angen i ofalwyr maeth eu cadw, bydd yn ystyried defnydd y cofnodion ac yn archwilio sut y gall cofnodion ysgrifenedig gofalwyr gefnogi canlyniadau Plant sy'n Derbyn Gofal.

Nod y cwrs

  • Deall y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn a llunio barn
  • Ystyried y gwahanol fathau o gofnodion y mae gofalwyr yn eu cadw
  • Bod yn ymwybodol o'r bobl sy'n gweld eich cofnodion a'r hyn y maent yn cael eu defnyddio ar ei gyfer
  • Archwilio sut y gall cofnodion ysgrifenedig gofalwyr gefnogi canlyniadau Plant sy'n Derbyn Gofal
  • Syniadau am gadw cofnodion

Pwy ddylai fynd?

  • Gofalwyr Abertawe
  • Staff Abertawe
  • Gofalwyr CNPT
  • Darparwyr wedi'u comisiynu

Cynnwys y Cwrs

Cyflwyniadau, trafodaethau, ymarferion.

DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
18 Medi 201910.00am - 2.00pmY Ganolfan Ddinesig - Ystafell Bwyllgor 1Lynsley Haynes-Foster
11 Mawrth 2020

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM