Chwilio'r wefan
English

Gofalu mwy diogel, rheoli risgiau a honiadau yn erbyn gofalwyr

Datblygwyd y cwrs hwn yn arbennig ar gyfer gofalwyr maeth a gweithwyr gofal plant preswyl. Bydd y cwrs hwn yn trafod ystyr gofalu mwy diogel, sut i leihau'r risg o honiadau a'r broses ymchwiliol os bydd plentyn yn gwneud honiad yn eich erbyn.

Nod y cwrs

Bydd cyfranogwyr yn ystyried:

  • ystyr gofalu mwy diogel ac i bwy mae'n berthnasol
  • y rhesymau pam mae plant a phobl ifanc mewn gofal yn gwneud honiadau
  • arweiniad ar yr hyn sy'n digwydd pan wneir honiad yn erbyn gofalwr
  • ydych chi'n synhwyrol o ran risg neu'n wrth risg?
  • Effaith cam-drin ac esgeulustod ar ofalu mwy diogel
  • Strategaethau er mwyn creu amgylchedd diogel a gofalgar ar gyfer plant

Pwy ddylai fynd?

  • Gofalwyr Abertawe
  • Staff Abertawe
  • Gofalwyr CNPT
  • Darparwyr wedi'u comisiynu
DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
25 Medi 201910.00am - 2.00pmY Ganolfan Ddinesig - Ystafell Bwyllgor 3Lynsley Haynes-Foster
18 Mawrth 2020

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM