Chwilio'r wefan
English

Hyrwyddo gwell canlyniadau ar gyfer plant (addysg)

Lluniwyd y cwrs hwn yn benodol ar gyfer yr holl ofalwyr maeth a gweithwyr preswyl gofal plant. Bydd yn ystyried yr anawsterau allweddol a all effeithio ar addysg plant a phobl ifanc mewn gofal maeth ac yn nodi ffyrdd o annog a chefnogi plant a phobl ifanc mewn gofal â'u haddysg.

Nod y cwrs

  1. Nodi'r anawsterau allweddol a allai effeithio ar addysg plant a phobl ifanc mewn gofal maeth 
  2. Archwilio effaith anghenion ymlyniad heb eu diwallu a thrawma ar allu plant i gyflawni eu potensial addysgol. 
  3. Nodi ffyrdd o annog a chefnogi plant a phobl ifanc gyda'u haddysg (gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, addysg bellach a hyfforddiant) a'u helpu i oresgyn unrhyw anffawd 

Pwy ddylai fynd?

  • Gofalwyr Abertawe
  • Staff Abertawe
  • Darparwyr wedi'u comisiynu
     
DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
23 Hydref 201910.00am - 1.00pmY Ganolfan Ddinesig - Ystafell Bwyllgor 1Helen Howells

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM