Chwilio'r wefan
English

Perfformwyr ifanc yn awyddus i fod yn rhan o Orymdaith y Nadolig

Bydd pobl ifanc o Abertawe'n rhan o Orymdaith y Nadolig a Chynnau Goleuadau'r Nadolig eleni.

Xmas2018

Mae grwpiau drama a dawns lleol ymhlith y rheini sydd wedi derbyn gwahoddiad gan Gyngor Abertawe i wisgo i fyny a diddanu miloedd o wylwyr drwy fod yn rhan o'r orymdaith.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Roeddem wrth ein boddau gyda'r ymateb gan grwpiau drama a dawns ar draws Abertawe - a bydd y rheini a ddewiswyd yn ychwanegu rhywfaint o hud a lledrith eu hunain at yr orymdaith."

Bwriedir cynnal Gorymdaith y Nadolig a Chynnau Goleuadau'r Nadolig 2019 Abertawe rhwng 5pm a 7pm nos Sul, 17 Tachwedd.

Mae'r dyddiadau ar gyfer prif ddigwyddiadau Nadolig Cyngor Abertawe hefyd wedi'u cadarnhau. Dyma nhw:

  • Gorymdaith y Nadolig a Chynnau Goleuadau'r Nadolig, canol y ddinas, 5pm tan 7pm, nos Sul 17 Tachwedd.
  • Marchnad Stryd y Nadolig, Stryd Rhydychen/Canol y Ddinas, dydd Gwener 15 Tachwedd tan ddydd Sul 22 Rhagfyr.
  • Groto Siôn Corn, Stryd Rhydychen - dyddiadau/amserau amrywiol o ddydd Sadwrn 16 Tachwedd i ddydd Sul 22 Rhagfyr.

Bwriedir cynnal Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, a gyflwynir gan Sayers Events ac 11th Hour mewn partneriaeth â'r cyngor, ym Mharc yr Amgueddfa rhwng dydd Gwener 15 Tachwedd a dydd Sul 5 Ionawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM