Chwilio'r wefan
English

John Finnemore's Flying Visit

With the help of special guests from Souvenir Programme, John will be performing brand new sketches, some old favourites and - unless someone can stop him - quite possibly a song.

John Finnemore
26 Medi 2019
7.30PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £27.00

Buy Tickets Button Welsh

Mae John Finnemore, awdur a seren sioeau arobryn "John Finnemore's Souvenir Programme", "Cabin Pressure" a "John Finnemore's Double Acts" BBC Radio yn dod â'i sioe fyw newydd sbon i'r llwyfan!

Gyda chymorth gwesteion arbennig o Souvenir Programme, bydd John yn perfformio sgetshis newydd sbon, rhai hen ffefrynnau a chân o bosib, oni bai fod rhywun yn ei rwystro rhag gwneud hyn. Bydd Arthur Shappey o Cabin Pressure hefyd yn perfformio'n fyw ar y llwyfan - stiward mwyaf llon, ond mwyaf annefnyddiol yr awyr. Mae croeso i blant, ar yr amod eu bod yn chwerthin yn y lleoedd cywir. Mae'r un peth yn wir ar gyfer oedolion hefyd.

'Dyma un o'r sioeau comedi gorau o ran y sgript, y cast, yr actio a'r cyfarwyddo sy'n cael ei pherfformio'n unrhyw le.'

The Daily Telegraph

'Rhaglen Souvenir Programme John Finnemore yw'r sioe gomedi orau ar y teledu a'r radio ers blynyddoedd.' 

Radio Times

'Doniol iawn, iawn.'

The Times.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM