Chwilio'r wefan
English

Cynllun yn cael ei gyhoeddi i arbed adeilad hanesyddol yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio i arbed hen adeilad diwydiannol pwysig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Lab300920

Gallai adeilad hanesyddol y Labordy ar safle gwaith Copr yr Hafod-Morfa ddod yn fwyty os cymeradwyir cynlluniau newydd ac os sicrheir cyllid i atgyweirio'r adeiledd adfeiliedig.

Mae cais cynllunio wedi'i gyflwyno. Os caiff ei gymeradwyo - ac os deuir o hyd i gyllid ar gyfer y gwaith adnewyddu, gyda buddsoddiad tybiedig o £2.5m - byddai'r cyfleuster hwn drws nesaf i atyniad Distyllfa Penderyn sy'n cael ei ddatblygu'n awr.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae safle'r gwaith copr yn rhan bwysig o dreftadaeth Abertawe ac yn elfen bwysig yn stori adfywio'r ddinas sy'n werth £1 biliwn. Yn ein barn ni, fe ddaw yn gyrchfan hamdden bwysig.

"Mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo ar brosiect Penderyn y safle ac rydym wedi gweithio'n galed i arbed dau beiriandy hanesyddol i'w defnyddio yn y dyfodol.

"Rydym nawr am arbed Adeilad y Labordy, sy'n adeilad rhestredig gradd dau, a'i adnewyddu er mwyn ei ailddefnyddio eto."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM