Chwilio'r wefan
English

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i wrthod cefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe wedi'i ddisgrifio fel siom i'r ddinas, i Gymru ac i'r DU.

Bron 18 mis ar ôl i ymgynghorydd y Llywodraeth ddod i'r casgliad y byddai'r morlyn yn opsiwn 'dim difaru', cyhoeddodd Ysgrifennydd Busnes y DU, Greg Clark, ni fyddai'n cymeradwyo'r cynllun gwerth £1.3bn.

Tidal lagoon

Gan ymateb i'r newyddion, meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, fod y Llywodraeth wedi gwneud camgymeriad mawr.

Meddai, "Mae'r morlyn llanw'n gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i greu diwydiant newydd ac i ddarparu ynni adnewyddadwy, llanwol ar gyfer y DU.

"Mae'n brosiect arloesol a fyddai'n creu 1,000 o swyddi wrth ei adeiladu a bron 200 o swydd amser llawn.Fel prosiect arloesol, byddai Abertawe'n paratoi'r ffordd at ddiwydiant newydd sbon lle byddai Cymru a'r DU yn arweinydd byd.

"Mae Llywodraeth y DU wedi treulio 18 mis ar y penderfyniad hwn ac ar ôl yr holl waith hynny, maent wedi gwneud y penderfyniad anghywir.

"Maent yn tynnu buddsoddiad gwerth bron £2 biliwn o Abertawe a de Cymru. Rydym yn cael ein gadael gyda thrafnidiaeth israddol am fod Llywodraeth y DU wedi penderfynu yn erbyn buddsoddiad trydaneiddio gwerth £700m. Nawr, maent yn diddymu'r morlyn, gan dynnu gwerth £1.3bn, gyda miloedd o swyddi newydd a chyfleoedd yn cael eu colli hefyd.

Meddai'r Cynghorydd Stewart ei fod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, cynghorau a phartneriaid eraill er mwyn dod o hyd i ffyrdd eraill o gyflwyno'r morlyn.

Meddai, "Wrth i ni aros am benderfyniad gan Lywodraeth y DU, rydym wedi bod yn gweithio gyda gweinidogion Llywodraeth Cymru a'n partneriaid yng Nghaerdydd i weld sut gellir cyflwyno'n morlyn."

Meddai'r Cynghorydd Stewart fod y Llywodraeth yn addo gwario £55 biliwn er mwyn cefnogi dinasoedd yn Lloegr ac yn chwilio am £14 biliwn ar gyfer trydedd rhedfa ym maes awyr Heathrow. Ond roeddent yn amddifadu Abertawe a Chymru o £2 biliwn.

Meddai, "Yn syml iawn, nid yw'n deg. Ni fyddwn yn troi ein cefnau ar y morlyn. Mae'r cyhoedd, arweinwyr busnes a gwleidyddion o bob ochr o Gymru wedi bod yn cefnogi'r morlyn yn fawr."

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Mae pob un o'n trafodaethau wedi bod yn gadarnhaol a byddwn yn rhyddhau'r manylion dros yr wythnosau nesaf."

"Rydym yn benderfynol o wneud i hyn weithio ar gyfer Abertawe, Cymru a'r DU ac rydym am gyflwyno'r buddion enfawr a addawyd gan genhedlaeth newydd o forlynnoedd llanw, gan ddechrau yn Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM