Chwilio'r wefan
English

Hyfforddiant ymwybyddiaeth o amddiffyn plant/diogelu - lefel 2

Nod y cwrs hwn, sy'n para am ddiwrnod llawn, yw cynnig ymwybyddiaeth o amddiffyn plant a'u rolau a chyfrifoldebau ynghylch diogelu.

Nod y cwrs

  • Ailedrych ar y Codau Arfer Proffesiynol
  • Ystyried beth yw cam-drin ac esgeulustod
  • Deall y gwahaniaeth rhwng y termau 'diogelu' ac 'amddiffyn plant'
  • Ystyried y gyfraith o ran plant y mae angen eu hamddiffyn.
  • Pwy sy'n cam-drin plant?
  • Enwi a diffinio mathau gwahanol o gam-drin (Sylwch Arno)
  • Gwybod sut i ymateb os bydd plentyn yn gwneud honiad
  • Gwybod sut i adrodd am unrhyw bryderon, ac i bwy i adrodd (Rhowch Wybod Amdano)

Pwy ddylai fynd?

  • Gweithwyr amlasiantaeth
  • Unrhyw staff â chysylltiad uniongyrchol â phlant mewn amrywiaeth o rolau

Ni fydd angen i weithwyr cymdeithasol plant a theuluoedd cymwys ddod oni bai fod hyfforddiant wedi'i nodi fel angen gan reolwyr.

Cynnwys y Cwrs

Ar ffurf cyflwyniadau, ymarferion, clipiau ffilm a thrafodaethau grŵp.

DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
11 Ebrill 201910.00am - 4.30pmY Ganolfan DdinesigLynsley Haynes-Foster
13 Mehefin 2019
26 Medi 2019
14 Tachwedd 2019

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM