Chwilio'r wefan
 • A i Y

Ll

 • Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

  Mae Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt yn darparu rhaglen o weithgareddau amrywiol ar gyfer oedolion a phlant. Os ydych am gadw'n heini ar y cyfarpar newydd yn y gampfa, cael hwyl gyda ffrindiau mewn dosbarth ymarfer corff fel grŵp, neu efallai eich bod am drefnu parti pen-blwydd llawn hwyl ar gyfer eich plentyn, mae gan Llandeilo Ferwallt ddigon o ddewis ac amrywiaeth.

 • Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

  Nod y Cyfamod Cymunedol yw annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned wasanaethu yn eu hardal a meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog.

 • Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

  Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

 • Lleisiau Abertawe

  Mae Panel Dinasyddion Lleisiau Abertawe'n cynnwys sampl gynrychioliadol o 1,250 o breswylwyr y mae'r cyngor yn ymgynghori â hwy'n rheolaidd ynghylch ei wasanaethau a materion lleol.

 • Lleisiwch eich barn

  Mynegi eich barn ar arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

 • Llifogydd a thywydd garw

  Gwybodaeth a chyngor am yr hyn i'w wneud pan fydd llifogydd neu rybuddion o dywydd garw.

 • Llyfrgelloedd
 • Llygredd

  Rydym yn ymdrin â chwynion ac ymholiadau ynglŷn ag amrywiaeth o broblemau llygredd, gan gynnwys llygredd aer, sŵn, tir a dŵr.

 • Llyn Cychod Singleton

  Mae Llyn Cychod Singleton ar waelod Lôn Sgeti rhwng Ysbyty Singleton a Phrifysgol Abertawe, o fewn pellter cerdded i Barc Singleton

Wedi'i bweru gan GOSS iCM