Chwilio'r wefan
English

Mae'r diwydiant lletygarwch yn barod i'ch croesawu chi yn ôl - ond byddwch yn ofalus

Bydd caffis, bwytai a bariau yn gallu eich croesawu chi yn ôl i'w hardaloedd awyr agored yr wythnos nesaf, ond yr un neges sydd gennym o hyd: Gwnewch eich rhan i helpu'r gymuned i aros yn ddiogel.

PavementCafe

Mae llacio cyfyngiadau pandemig Llywodraeth Cymru'n golygu - o ddydd Llun (sylwer: 26 Ebrill)- gall busnesau lletygarwch weini cwsmeriaid yn yr awyr agored.

Fodd bynnag, gyda'r Coronafeirws angheuol yma o hyd, ni fydd pethau'n dychwelyd i'r drefn arferol.

Meddai Phil Holmes,Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Cyngor, "Gallai ymddwyn yn anghyfrifol neu beidio â dilyn y rheolau arwain at gynnydd arall yng nghyfraddau'r feirws - felly byddwch yn gyfrifol ac arhoswch yn ddiogel."

Ddydd Llun, bydd pethau'n dal i fod yn wahanol iawn i'r cyfnod cyn y pandemig. Dyma rai o'r gwahaniaethau:

  • Ni fydd yr holl leoliadau lletygarwch yn Abertawe ar agor.
  • Dylai ymwelwyr wirio gyda'r lleoliad a chadw lle ymlaen llaw cyn teithio, os yw'n bosib.
  • Caniateir i chi fwyta ac yfed wrth y bwrdd yn yr awyr agored yn unig - dim grwpiau
  • Mae'r rheol cadw pellter cymdeithasol 2m yn berthnasol
  • Mae mangreoedd yn cymryd manylion cyswllt cwsmeriaid i helpu gyda phroses 'Profi, Olrhain, Diogelu' Llywodraeth Cymru.
  • Gofynnir i gwsmeriaid gynllunio ymlaen llaw - gan gynnwys gwirio amserau agor, trefnu dulliau teithio a seddi mewn lleoliadau ymlaen llaw lle bo modd, a gwybod ble mae'r safleoedd tacsis ymlaen llaw.

Mae'r cyngor - gan gynnwys ei dimau trwyddedu, iechyd cyhoeddus a chanol y ddinas, BID Abertawe (Ardal Gwella Busnes), Heddlu De Cymru, busnesau ac eraill yn gweithio gyda'i gilydd i agor y sector lletygarwch fesul cam, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Meddai Prif Weithredwr BID, Russell Greenslade,"Mae busnesau'r ardal BID wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i baratoi ar gyfer ailagor canol y ddinas yn ddiogel. Dyma bennod hollbwysig ac mae'n bwysig bod pob un ohonom yn chwarae ein rhan i sicrhau bod pethau'n cael eu cynnal yn hwylus."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM