Chwilio'r wefan
English

Llogi cerbyd symudedd

I osgoi cael eich siomi, gallwch logi cerbyd symudedd gennym ymlaen llaw.

Byddwn yn eich ffonio nôl i gadarnhau'r llogi o fewn 1 diwrnod gwaith (sylwer ein bod ar gau ar ddydd Sul ar wahân i'r cyfnod cyn y Nadolig).

Os ydych am logi cerbyd symudedd ar gyfer heddiw neu yfory, ffoniwch ni ar 01792 461785.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatâu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith yn ôl yr angen er mwyn diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni contract. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
  1. Byddwn yn eich ffonio i gadarnhau'r llogi. Os ydych am logi cerbyd ar gyfer heddiw neu yfory, ffoniwch ni ar 01792 461785.
 4. Manylion llogi
  1. Nodwch yr amserau dechrau a gorffen yn y fformat 24 awr.
  2. Label
   1. HH.MM (24 awr)
  3. Label
   1. HH.MM (24 awr)
 5. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM