Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybr Beicio Upper Bank

Mae Llwybr Beicio Upper Bank yn gyswllt i feicwyr a cherddwyr ar arwyneb a rennir sydd heb draffig o Heol Jersey i Ffordd Nantong.

Mae'r llwybr yn dilyn llwybr hen Reilffordd Bro Tawe o amgylch ymyl Llyn Pluck gan gysylltu â Pharc Manwerthu'r Morfa a'r tu hwnt. Mae'r cynllun yn cynnig cysylltiadau gwell i'r rhwydwaith beicio presennol, gan gynnwys Llwybr Beicio Cenedlaethol 43 y tu allan i Stadiwm Swansea.com.

Ariannwyd y cynllun drwy Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ac mae'n darparu cyswllt i gerddwyr a beicwyr gyrraedd Parc Menter Abertawe ac ardaloedd preswyl gerllaw. Mae'r llwybr wedi cael ei gynllunio'n ofalus i ddiogelu'r fflora a'r ffawna ar y safle ac mae'r gwaith wedi cael ei ddatblygu gan ystyried y cennau a'r bryoffytau niferus a phrin a nodwyd gan ecolegwyr.

Mae'r llwybr yn ychwanegu at y rhestr o lwybrau beicio heb draffig sy'n addas i deuluoedd yn Abertawe ac mae'n amlygu ein hymrwymiad i annog ffyrdd cynaliadwy o deithio.

Close Dewis iaith