Chwilio'r wefan
English

Maes parcio ar ei newydd wedd ar gyfer ymwelwyr atyniadau

Bydd gwelliannau i faes parcio allweddol yn Abertawe'n helpu defnyddwyr atyniadau mawr megis yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Map151019

Bydd peiriannau talu ac arddangos uwch-dechnoleg newydd yn cael eu gosod ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant, sydd â 460 o leoedd, a bydd yr atalfa mynediad yn diflannu er mwyn i bobl gael mynediad ato'n gynt ac yn haws.

Yn ogystal â'r gwelliannau a wnaed i'r goleuadau'n ddiweddar, bydd arwyddion newydd â mapiau ar raddfa fawr sy'n dangos y daith 5 munud i gyrraedd drysau'r atyniadau. Bydd ar agor 24/7.

Mae'r gwelliannau'n cael eu gwneud mewn pryd ar gyfer cau'r maes parcio cyfagos ar Heol Ystumllwynarth ar 21 Hydref wrth i waith paratoi fynd rhagddo er mwyn paratoi ar gyfer gwaith adeiladu cynllun Cam Un Abertawe Ganolog, sydd gwerth £120m.

Mae'r arena dan do ddigidol yn un agwedd ar brosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, a gaiff ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd gwerth £1.3 biliwn.

O 21 Hydref, cynghorir cwsmeriaid yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i barcio ym maes parcio Dewi Sant. Cynghorir y rheini sydd â cherbydau ag uchder dros 1.8m i ddefnyddio maes parcio Stryd Paxton gerllaw, gan fod cyfyngiad uchder yn y maes parcio aml-lawr.

Ar-lein Meysydd parcio canol dinas Abertawe - www.abertawe.gov.uk/meysyddparciocanolyddinas

Cwestiynau Cyffredin am Faes Parcio Dewi Sant

Cwestiynau Cyffredin am Faes Parcio Dewi Sant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM