Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mai 2019

seafront_sites

300 yn ymateb i ymgynghoriad wrth i reolwr twristiaeth groesawu trafodaeth

Mae arweinwyr twristiaeth wedi croesawu ymgynghoriad ar sut gellid defnyddio sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor yn y dyfodol.

Crest

Coleg Adfer yn cynyddu cefnogaeth ar gyfer myfyrwyr

Mae gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd ac addysg yn Abertawe wedi dod at ei gilydd i lansio menter newydd yn y ddinas i gefnogi pobl wrth iddynt adfer o salwch meddwl.

Sketty_Lane

Y cyngor yn gofyn i'r cyhoedd: Sut allwn ni wneud y defnydd gorau o safleoedd arfordirol?

Mae Cyngor Abertawe'n gofyn i'r cyhoedd sut y dylid defnyddio sawl llain o dir y mae'r cyngor yn berchen arni yn eu tyb hwy.

Claire Hyett-Evans

Helpwch i newid bywydau yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

Mae gofalwyr maeth yn Abertawe wedi bod yn trafod yr effaith gweddnewidiol maent wedi'i wneud ar fywydau ifanc ar gychwyn Pythefnos Gofal Maeth.

Swansea at 50 logo (gold).

Pride Abertawe yn addo awyrgylch carnifal yng nghanol y ddinas

Bydd digwyddiad Pride mwyaf erioed Abertawe'n llenwi canol y ddinas ddydd Sadwrn.Mae Pride Abertawe'n bwriadu dod ag awyrgylch carnifal i Sgwâr y Castell wrth i wythnos o ddathliadau ddod i ben gyda diwrnod o liw, cerddoriaeth ac adloniant gyda gorymdaith yn dechrau am 11am.

abc_blocks

Cefnogaeth i ysgolion wrth i'r cyfnod cyn y cwricwlwm newydd ddod i ben

Darperir cefnogaeth i ysgolion yn Abertawe i'w helpu wrth lunio'r Cwricwlwm i Gymru newydd fel ei fod yn diwallu anghenion holl ddisgyblion y ddinas.

Armed Forces

Adnewyddu addewid y ddinas i'r lluoedd arfog

Bydd Cyngor Abertawe a'i bartneriaid yn cadarnhau addewid i roi cefnogaeth deg i aelodau'r lluoedd arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Dinas a Sir Abertawe.

Tai cyngor newydd ar gyfer tenantiaid arbennig

Gall tai newydd sy'n cael eu hadeiladu gan Gyngor Abertawe fod yn gartrefi i fath arbennig iawn o denant nad yw'n talu rhent ac sy'n gallu mynd a dod fel y myn.

Proms in the Park

Proms yn y Parc yn dychwelyd i Abertawe fel rhan o ddathliadau ei hanner canmlwyddiant

Bydd Proms yn y Parc, un o uchafbwyntiau bythol boblogaidd calendr diwylliannol Prydain, yn dychwelyd i Abertawe'n ddiweddarach eleni.

plastic waste

Plastig ailgylchadwy Abertawe'n ateb y galw yn y DU

Mae ymdrechion gan breswylwyr yn Abertawe wedi arwain at fwy o gyfleoedd gyda chwmnïau ailgylchu yn y DU ynghylch y deunydd a gesglir o strydoedd yn y ddinas.

Rhossili Bay - voted Britain's best beach

Gwyliau gartref yn rhoi hwb i fusnesau twristiaeth yn Abertawe

Mae Prydeinwyr sy'n dewis aros yn y DU am eu gwyliau yn helpu i roi hwb i fusnesau a swyddi twristiaeth yn Abertawe, yn ôl ffigurau newydd.

SimonPartonStrokeSession

Wedi cael strôc? Gadewch i gerddoriaeth eich helpu i wynebu'ch heriau

Mae cynllun newydd sy'n defnyddio pŵer cerddoriaeth yn helpu pobl Abertawe i fynd i'r afael ag effeithiau strôc.

Kingsway130918

Gwaith ar Ffordd y Brenin yn gwneud cynnydd tuag at benodi contractwr newydd

Mae gwaith gwerth £12m i drawsnewid Ffordd y Brenin a'i strydoedd cyfagos yn parhau i wneud cynnydd.

Catalina

Heliwr tanfor i serennu yn Sioe Awyr Cymru 2019

​​​​​​​Bydd awyren fôr ddeniadol yn rhan o Sioe Awyr Cymru'r haf hwn - 75 o flynyddoedd ar ôl iddi fod yn hela llongau tanfor y gelyn yn yr Ail Ryfel Byd.

Archives50

Arddangosfa deithiol yn helpu i nodi 50 mlynedd gyntaf Abertawe fel dinas

Bydd ysgolion yn arddangos baneri a fydd yn amlinellu hanes cyfoethog Abertawe wrth i ddathliadau hanner canmlwyddiant y ddinas ddatblygu.

GVAGO50

Gŵyl gelf Cymru gyfan yn dod i Abertawe

Gall pobl dros 50 oed yn Abertawe fwynhau digwyddiad celf am ddim yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas wythnos nesaf.

Caswell090519

Uwchgynhadledd i fusnesau twristiaeth wedi'i threfnu

Gwahoddir busnesau twristiaeth lleol i ychwanegu agweddau newydd at eu trefniadau marchnata'r wythnos nesaf.

DTC100519

Hwyl gyda Dylan er mwyn ysbrydoli dinasyddion ifanc Abertawe

Bydd awduron ifanc Abertawe'n dwyn ysbrydoliaeth o ddawn a sgiliau Dylan Thomas dros y ddau benwythnos nesaf.

ArenaSouthToNorth

Arena Abertawe: Contractwyr ar fin mynd i'r safle

Bydd arena ddigidol Abertawe i 3,500 o bobl yn symud gam ymlaen yr wythnos hon

LynMackay150519

Hoffech chi fod yn fasnachwr marchnad? Gallwch roi cynnig ar wneud hyn am £10!

​​​​​​​Mae Marchnad Abertawe'n cynnig y cyfle i fasnachwyr sefydlu stondin - am £10 y diwrnod yn unig!

Vetch50

Translation Required: Vetch stars help pupils celebrate city 50th

Translation Required: Three heroes from Swansea's Vetch Field have celebrated 50 years of the city with school pupils.

Typhoon160519

Tîm Arddangos Typhoon yr RAF yn hedfan yn Sioe Awyr Cymru

Bydd Tîm Arddangos Typhoon yr RAF yn hedfan dros Abertawe'r haf hwn.

Peter Black and Mark Child

Translation Required: Long-serving councillor becomes Lord Mayor

Translation Required: Two of Swansea's longest-serving councillors have become Lord Mayor and Deputy Lord Mayor of the city. Councillor Peter Black, CBE, a Cwmbrwla ward member was inaugurated at a special ceremony at the historic Guildhall today (Friday 17).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM