Chwilio'r wefan
English

Marchnad dan do'r ddinas yn dathlu ennill teitl

Mae'n swyddogol - mae marchnad dan do fawr orau Prydain yma yn Abertawe!

MarketWin

Enillodd Marchnad Abertawe'r teitl ar gyfer 2020 mewn cystadleuaeth a gynhelir gan Gymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnadoedd Prydain (CGAMP).

Canmolwyd y lleoliad yng nghanol y ddinas gan feirniaid y wobr am hyrwyddo entrepreneuriaid lleol, ei lleoliad canolog a'i hanes cyfoethog.

Canmolwyd y farchnad hefyd am ei rôl yn rhaglen adfywio canol y ddinas, ei chynlluniau i ddatblygu i ddiwallu anghenion newidiol pobl leol, ei gweithgarwch marchnata a'r ffordd y mae'r cyngor a masnachwyr yn cydweithio i lwyddo.

Mae'r farchnad, a reolir gan Gyngor Abertawe, yn gartref barhaol i dros 100 o fusnesau. Mae hefyd yn derbyn masnachwyr teithiol, yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ac yn denu tua 80,000 o siopwyr yr wythnos.

Llun: Marchnad Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM