Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2019

Learning Festival Launch

Gŵyl Ddysgu'n dechrau ddydd Llun

Daw Sgwâr y Castell yn fyw yr wythnos nesaf gyda pherfformiadau, sesiynau rhagflas ac arddangosiadau wrth i ŵyl ddysgu gyntaf Abertawe gychwyn.

Wild Flowers

Blodau gwyllt yn barod i ymddangos yn llu

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i baratoi ar gyfer yr arddangosfa flynyddol drawiadol o flodau gwyllt ar draws Abertawe.

Earth Hour Logo

Diffoddwch y golau ar gyfer Awr y Ddaear

Anogir preswylwyr Abertawe i barchu'r ddaear y penwythnos hwn drwy ddiffodd y goleuadau yn eu cartrefi am awr dros y penwythnos.

alun wyn jones

Disgwyl i Gapten Cymru Alun Wyn Jones dderbyn Rhyddid ei Ddinas Enedigol

Caiff rhyddid ei ddinas enedigol ei gynnig i seren Cymru a'r Llewod Prydeinig sydd bellach wedi ennill y Gamp Lawn deirgwaith.

Hanging basket (Southgate single).

Basgedi crog i flodeuo ar draws Abertawe'r haf hwn

Mae cannoedd o breswylwyr a busnesau'n manteisio ar y cyfle i wella eu cartrefi a'u cymunedau'r haf hwn gyda chymorth gan wasanaeth basgedi crog enwog Cyngor Abertawe.

Swansea50_logo

Dewch i ddathlu hanner canmlwyddiant ein dinas

Bydd Abertawe'n dathlu 50 mlynedd ers iddi dderbyn statws dinas eleni, a gall pawb ddod i ddathlu.

Bishopston_logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt i dderbyn £12 miliwn o fuddsoddiad

Bydd bron i £12 miliwn yn cael ei fuddsoddi er mwyn gwella cyfleusterau'n ddramatig am genedlaethau i ddod mewn ysgol gyfun yn Abertawe.

swimathon_staff

Tîm y staff yn barod i wynebu her elusennol pwll nofio

Mae mwy na 120 o bobl o 8 oed i 80 oed eisoes wedi cofrestru ar gyfer her elusennol y mis hwn ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe.

Guildhall

Y cyngor yn croesawu £3 miliwn ychwanegol ar gyfer pensiynau athrawon

Bydd ysgolion ar draws Abertawe'n derbyn cyllid ychwanegol gwerth mwy na £3 miliwn i dalu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â newidiadau i bensiynau.

Flag_cropped

Gostwng baneri ar ôl ymosodiad yn Seland Newydd

Mae baneri wedi'u gostwng yn adeiladau Cyngor Abertawe mewn undod â Seland Newydd ar ôl ymosodiad ar ddau fosg a adawodd 50 o bobl yn farw.

PeteTong

PETE TONG YN CYFLWYNO CANEUON ENWOG IBIZA YM MHARC SINGLETON YM MIS GORFFENNAF

Bydd Pete Tong a Heritage Orchestra, dan arweiniad Jules Buckley, yn cyflwyno sioe newydd sbon Ibiza Classics ym mharc prydferth Singleton ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf. Bydd tocynnau ar werth o 10am ddydd Gwener 8 Mawrth, a gallwch eu prynu ar Ticketmaster.co.uk, drwy ffonio 0844 844 0444 neu'n lleol yn Derricks Records.

Bony_learning

Mwy na 200 o ddigwyddiadau am ddim ar gyfer yr Ŵyl Ddysgu gyntaf

Cynhelir mwy na 200 o ddigwyddiadau am ddim mewn cymunedau ledled Abertawe ar ddechrau'r mis nesaf yn ystod gŵyl wythnos o hyd a fydd yn arddangos ac yn dathlu dysgu i bob oed.

LACs_visit

Rhaglen arloesol yn denu diddordeb o Singapôr

Mae gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal o Singapôr yn ymweld ag Abertawe'r wythnos hon i ddysgu mwy am raglen arloesol sy'n cefnogi cymunedau yn Abertawe i ddod yn gryfach, yn fwy diogel ac yn fwy cysylltiedig.

LGBT fostering

Cyngor Abertawe yn cefnogi ymgyrch LGBT

Mae ymgyrch sy'n annog y gymuned pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i ystyried gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant lleol yn cael ei chefnogi gan Gyngor Abertawe.

toilet sign

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus ar gyfer Abertawe

Mae toiledau cyhoeddus yn Abertawe'n dod yn ganolbwynt strategaeth newydd â'r nod o wella mynediad a darpariaeth ar draws y ddinas.

Busnesau o Gymru yn heidio i ddigwyddiad sy'n arddangos cyfleoedd arena Abertawe

Aeth dros 200 o fusnesau Cymreig i ddigwyddiad a ddatgelodd y gwaith sydd ar gynnig wrth i'r prosiect Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £120 miliwn gael ei adeiladu.

RuthiPlate110319

Porslen hanesyddol Abertawe'n ysbrydoli artist rhyngwladol

Mae gan drysor hanesyddol o gefndir diwydiannol Abertawe fywyd newydd - diolch i artist o'r Swistir.

SwanseaCentralPhaseTwo130319

Translation Required: Global investors being lured by £70m Swansea regeneration opportunity

Translation Required: Investors attending one of the world's biggest property events this week are learning about a £70m opportunity to play a key role in the future of Swansea.

BrexitStock

Penaethiaid busnes y ddinas yn cael eu gwahodd i ddod i gyfarfod Brexit am ddim

Mae gan fusnesau Abertawe'r cyfle i gael y manylion diweddaraf am sut i barhau i ffynnu yn ystod Brexit.

kingsway image march

Translation Required: Swansea Council workers back on Kingsway

Translation Required: Swansea Council has recommenced some works on the Kingsway as council workers arrived on site on to ensure it is safe for motorists and pedestrians.

SarahGrant180319

Sarah yn helpu i gysylltu pobl â'r byd digidol

Mae Sarah Williams wedi lansio busnes i helpu pobl i wneud yn fawr o'r oes ddigidol - ac mae'r cyngor wedi bod yn helpu.

Ffordd y Brenin ar agor i fusnes wrth i staff y cyngor symud i mewn

Mae Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe wedi parhau ar agor heddiw wrth i staff y cyngor gymryd lle'r contractwr Dawnus.

MTBmarch7

Busnesau Cymru'n heidio i ddigwyddiad a oedd yn arddangos cyfleoedd arena Abertawe

Aeth dros 200 o fusnesau o Gymru i ddigwyddiad a oedd yn datgelu'r gwaith a gaiff ei gynnig wrth i brosiect Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £120 miliwn gael ei adeiladu.

BeachfrontCafe140818

Lleoliad glan môr y seren Leon Britton yn cael ei gymeradwyo

Mae cais i ehangu cyn-leoliad glan môr 360 Abertawe wedi cael ei gymeradwyo, gan roi dyfodol disglair i'r adeilad hwn sydd mewn lle delfrydol.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view).

Contractwr newydd yn barod i gwblhau'r gwaith gwerth £12m i drawsnewid Ffordd y Brenin

Disgwylir i'r gwaith i drawsnewid Ffordd y Brenin ailddechrau cyn bo hir.

AquaFit220319

Swyddogion y cyngor yn cynorthwyo'r Bwrdd Iechyd i fynd i'r afael â phroblem pwysau

Mae staff y cyngor yn ymddangos mewn ymgyrch newydd i helpu plant i gynnal pwysau iach am oes.

SwanseaCentralPhaseTwo130319

Gwahodd buddsoddwyr byd-eang i Abertawe i drafod cyfle £70m

Caiff buddsoddwyr o bedwar ban byd eu gwahodd i Abertawe i drafod cyfle adfywio mawr.

plastic waste

Preswylwyr Abertawe'n cael eu canmol am welliannau mewn ailgylchu plastig

Mae ymdrechion gan breswylwyr yn Abertawe i ailgylchu plastig wedi'u canmol gan Gyngor Abertawe.

gowerton junction

Y dechnoleg ddiweddaraf wedi'i gosod mewn mannau goleuadau traffig yn Abertawe

Mae nifer o gyffyrdd allweddol mewn cymuned yn Abertawe'n cael eu diweddaru i wella llif y traffig.

Hanes yr hen fyd yn dod yn fyw unwaith eto mewn castell hanesyddol

Bydd miloedd o ymwelwyr yn tyrru i Gastell Ystumllwynarth Abertawe wrth iddo agor ei ddrysau ar gyfer tymor 2019.

ArenaSouthToNorth

Translation Required: Multi-million pound South West Wales projects near approval

Translation Required: WORTH over £190 million, two major projects in South West Wales have moved a step closer to approval.

Red Arrows Air Show

Y Red Arrows fydd prif act Sioe Awyr Cymru

Bydd tîm erobatig o'r radd flaenaf y Red Arrows yn dychwelyd i Abertawe ar gyfer Sioe Awyr Cymru'r haf hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM