Chwilio'r wefan
English

Cytundeb noddi yn helpu ymwelwyr atyniadau i gadw ar y trywydd iawn

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe wedi ymrwymo i gytundeb noddi newydd er mwyn helpu ymwelwyr i gadw ar y trywydd iawn.

CarParkSponsor

Mae'r amgueddfa'n noddi arwyddion, mapiau a hysbysfyrddau newydd ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant Cyngor Abertawe sydd gerllaw.

Mae'r gwaith yn ymddangos ar ddrysau, waliau a phileri - a bydd yn arwain defnyddwyr y maes parcio i gyfeiriad clwstwr o atyniadau cyfagos megis yr amgueddfa, yr LC, Amgueddfa Abertawe a Chanolfan Dylan Thomas.

Lluniwyd y gytundeb noddi gan dîm masnachol y cyngor.

Mae'r maes parcio'n gyfleus ar gyfer atyniadau eraill megis Amgueddfa Abertawe, Canolfan Dylan Thomas, y Marina a'r rheini yng nghanol y ddinas.

Llun: Steph Mastoris o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y dde, gyda Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe, a rhai o'r arwyddion newydd a noddwyd ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM