Chwilio'r wefan
English

Ffyrdd canol y ddinas i gael wynebau newydd

Caiff wynebau ffyrdd newydd eu gosod yr wythnos nesaf(sylwer yr wythnos sy'n dechrau 14 Hydref) wrth i brosiect mawr i adfywio canol dinas Abertawe symud yn ei flaen.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view)

Mae'r gwaith pwysig - a gaiff ei wneud yn ystod y nos - yn rhan o gynllun Ffordd y Brenin Cyngor Abertawe sy'n werth £12 miliwn.

Gosodir tarmac ffres ar gyffyrdd Ffordd y Brenin â:

  • Heol San Helen a Stryd Dilwyn
  • Stryd Christina
  • Stryd y Berllan, Stryd y coleg a Ffordd Belle Vue

Bydd y gwaith yn golygu y gellir cwblhau prif gylchfan y tu allan i dafarn y Potters Wheel a chroesfannau newydd i gerddwyr.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r gwaith ailwynebu'n dasg enfawr felly byddwn yn cau rhai ffyrdd dros dro yn ystod y nos am ychydig ddyddiau.

"Bydd dargyfeiriadau ar waith ar adegau tawel a hoffwn ddiolch ymlaen llaw i ddefnyddwyr y ffordd, busnesau ac eraill am eu dealltwriaeth."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM