Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Mae Castell Ystumllwynarth ar gau dros dro. Gall y tîm helpu'r cyhoedd ag ymholiadau ar-lein o hyd.

Clock

Oriau Agor Castell Ystumllwynarth

Dewch i ddarganfod pryd rydym ar agor.

Oriau agor 2020: 

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu gohirio o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau, cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafirws. Diolch am eich cefnogaeth.

Mae Castell Ystumllwynarth ar gau dros dro. Gall y tîm helpu'r cyhoedd ag ymholiadau ar-lein o hyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM