Chwilio'r wefan
English

Yn eisiau! Busnes i gynnal theatr y Palace Abertawe, sydd wedi'i thrawsnewid

Mae'r broses chwilio am denant arweiniol i gynnal tirnod hanesyddol canol y ddinas sy'n cael ei hadfywio gan Gyngor Abertawe wedi dechrau.

PalacePlan

Bydd y busnes yn gyfrifol am gynnal a rheoli adeilad Theatr y Palace unwaith y bydd y gwaith adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gwblhau.

Bydd gan yr eiddo unigryw ar y Stryd Fawr 1,200 metr sgwâr o swyddfeydd cynllun agored, uwch-dechnoleg. Gellid ei is-osod i nifer o denantiaid y gallai eu harhosiadau - yn unol â thueddiadau modern - amrywio o awr i dymor hir.

Bydd yn cynnwys cyfleuster cynadledda bach, y gellid hefyd gynnal perfformiadau bach ynddo. Bydd gan y swyddfeydd sydd wedi'u gwasanaethu'n llawn le preifat, man gweithio cydweithredol, man cyfarfod a mannau cymdeithasol.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Dyma adfywiad o ansawdd uchel i adeilad nodedig felly rydyn ni am gael y tenantiaid gorau posib.

"Byddant yn rhannu ein gweledigaeth o ganol dinas, sy'n lle gwych i fyw, gweithio a chwarae ynddo."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM