Chwilio'r wefan
English

Miloedd yn gwylio Gorymdaith y Nadolig yng nghanol y ddinas

Daeth miloedd o bobl i wylio Gorymdaith y Nadolig eleni yng nghanol dinas Abertawe

xmas paradeC2019RP

Roeddent yno i weld cannoedd o bobl leol yn cymryd rhan yn yr orymdaith i groesawu tymor yr ŵyl.

Roedd y digwyddiad yn rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe fel dinas.

Roedd bandiau gorymdeithio, fflotiau lliwgar, cymeriadau o ffilmiau Nadoligaidd, offer chwyddadwy, Siôn Corn yn ei sled ac effeithiau arbennig hefyd.

Roedd perfformwyr ifanc o grwpiau drama a dawns Abertawe.

Bu corau a chantorion lleol yn diddanu ymwelwyr â chanol y ddinas mewn mannau perfformio wrth i'r torfeydd aros i'r orymdaith gyrraedd.

Dechreuodd yr orymdaith ar waelod Stryd y Gwynt a theithiodd ar hyd nifer o strydoedd cyn cyrraedd diwedd ei thaith ar Ffordd y Brenin.

Cyflwynwyd y digwyddiad hwn gan Gyngor Abertawe gyda chefnogaeth gan ei bartner radio swyddogol, The Wave a Sain Abertawe.

Meddai llefarydd ar ran y cyngor, "Hoffem ddweud diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn yr orymdaith. Roeddem wrth ein boddau i weld cynifer o bobl leol yn gwneud ymdrech wych i gyflwyno'u perfformiadau arbennig eu hunain i ddiddanu'r torfeydd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM