Chwilio'r wefan
English
VDU

Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol

Bydd Credyd Cynhwysol ychydig yn wahanol a gallwch baratoi nawr.

Mae budd-daliadau'n newid drwy ddiwygio lles llywodraeth ganolog.

 • Caiff Credyd Cynhwysol (CC) ei gyflwyno o 13 Rhagfyr yn Abertawe ar gyfer y rhan fwyaf o bobl sy'n hawlio budd-daliadau o'r newydd. 
 • Bydd hefyd yn effeithio ar hawlwyr presennol y mae eu hamgylchiadau wedi newid, sy'n golygu y bydd angen i chi hawlio CC yn lle. Mae enghreifftiau'n cynnwys:
  • Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith ac mae eich oriau gwaith yn newid gan olygu nad oes gennych hawl iddo mwyach
  • Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai ac yn symud rhwng awdurdodau lleol;
  • Os oes gennych gontract sero awr ac rydych yn symud rhwng gwaith a Lwfans Ceisio Gwaith (o 13 Rhagfyr, caiff y gweithwyr hyn eu cyfarwyddo i hawlio CC yn lle).
 • Rhaid i bob hawliwr CC, boed yn gweithio neu'n ddi-waith, fodloni 'gofynion sy'n gysylltiedig â gwaith' (yn dibynnu ar eu hamgylchiadau), felly efallai bydd angen i chi wneud mwy o waith i gynyddu oriau gwaith/eich cyflog.
 • Caiff yr holl hawliadau CC eu rheoli ar-lein.
 • Bydd unrhyw hawliwr nad yw ei amgylchiadau wedi newid cyn mis Gorffennaf 2019 (ac felly'n parhau i dderbyn budd-daliadau presennol) yn symud i CC rhwng haf 2019 a mis Mawrth 2022.
 • Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno newidiadau i CC yn newid yn rheolaidd felly byddwn yn darparu mwy o wybodaeth pan fydd ar gael.

 

Bydd:

 • Yn cael ei hawlio ar-lein.

Bydd rhaid i chi gael cyfeiriad e-bost.

Os hoffech gael cymorth i hawlio Credyd Cynhwysol, ewch i'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig lle bydd staff yn gallu'ch helpu chi. Os ydych yn ansicr am ddefnyddio'r rhyngrwyd neu am ddysgu mwy, gallai ein Dewch arlein Abertawe (cyrsiau cyfrifiadur am ddim) fod yn dda i chi. Os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, mae cyfrifiaduron ym mhob un o'n llyfrgelloedd sydd ar gael i'w defnyddio am ddim. Gallwch drefnu amser.

 • Un taliad misol o'ch holl fudd-daliadau, gan gynnwys cymorth gyda rhent.

Gall cyllideb eich helpu i reoli eich arian drwy gydol y mis. Os oes angen help arnoch i osod a chadw at gyllideb, mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ganllaw defnyddiol ar sut i gyllidebu ar incwm iselYn agor mewn ffenest newydd. Gallech hefyd ddefnyddio cynlluniwr cyllideb. Mae'r rhain ar gael am ddim gan y  Gwasanaeth Cynghori AriannolYn agor mewn ffenest newydd, The Money CharityYn agor mewn ffenest newydd or Money Saving ExpertYn agor mewn ffenest newydd.

 • Yn cael ei dalu i'ch cyfrif banc.

Bydd angen i chi gael cyfrif banc. Os oes angen cyfrif banc arnoch, mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gyngor ar gynnal cyfrif bancYn agor mewn ffenest newydd gan gynnwys awgrymiadau ar sut i ddewis y cyfrif cywir.

 • Oedi pan fyddwch yn hawlio gyntaf.

Gallech fod yn aros tua phum wythnos am eich taliad cyntaf. Os ydych yn pryderu am arian neu ddyled, mae gan y Botwm Panig DyledYn agor mewn ffenest newydd ac Egluro Arian CymruYn agor mewn ffenest newydd fwy o gyngor.

 

Edrychwch ar rai o'r fideos defnyddiol isod gan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian.

Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol

Dewis Cyfrif Banc

Sut i agor cyfrif banc

Wedi'i bweru gan GOSS iCM