Chwilio'r wefan
English

Dadorchuddio dyluniad ar gyfer caffi pafiliwn mewn parcdir newydd

Dadorchuddiwyd dyluniadau trawiadol ar gyfer caffi-bwyty a leolir yng nghanol parcdir newydd ger arena dan do Abertawe sy'n dod i'r amlwg.

Pavilion01

Maent yn dangos y bydd yr atyniad ar ffurf pafiliwn yn sefyll yn agos at haenen grom drawiadol yr arena a fydd yn cael ei goleuo gan dros 70,000 o fylbiau golau LED y gellir eu rheoli.

Bydd gan yr adeilad, ag iddo ffrâm bren sydd wedi'i pheiriannu a nodweddion gwyrdd cryf, ardal eistedd awyr agored dan ganopïau fel y gall gwesteion fwynhau'r profiad o fod yn y parc arfordirol 1.1 erw. Bydd seddi dan do ar gael hefyd.

Bydd ei safle a'i uchder - tua 6m uwchben Oystermouth Road ar ben maes parcio deulawr - yn caniatáu i chi weld Bae Abertawe a'r môr yn y pellter - ynghyd â gwedd dinas Abertawe.

Mae cynlluniau ar gyfer yr adeilad hirgrwn a siâp lletem yn cynnwys caffi bwyty 94 metr sgwâr, cegin ynghyd â thoiledau y tu mewn a'r tu allan a thoiledau hygyrch y tu mewn a'r tu allan.

Mae'r dyluniadau'n cynnwys pren, carreg leol, dur gwrthstaen, alwminiwm a tho solar. Defnyddir goleuo ac awyriad naturiol lle bynnag y bo modd. Bydd y goleuadau'n rhai ynni isel a bydd llygredd golau'n cael ei leihau. Bydd y deunyddiau adeiladu mor gynaliadwy â phosib.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM