Chwilio'r wefan
English

Peiriannau glanhau bach i'w defnyddio i lanhau canol y ddinas

Bydd strydoedd canol dinas Abertawe'n lanach yn dilyn lansio cerbydau glanhau arloesol newydd.

Mini Clean Machines

Mae Cyngor Abertawe wedi cryfhau ei weithlu glanhau drwy brynu dau gerbyd glanhau bach o'r enw'r Hako Citymaster.

Mae'r cyngor yn gobeithio y bydd y peiriannau glanhau strydoedd bach hyn yn cyrraedd rhannau o'r ddinas nad yw cerbydau eraill wedi gallu mynd iddynt yn flaenorol.

Prif dasg y peiriannau newydd fydd golchi'r troedffyrdd mawr eu defnydd drwy ganol y ddinas, ond mae'r peiriannau'n gallu gwasgaru graean a symud eira hefyd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r sawl sy'n ymweld â chanol ein dinas yn disgwyl gweld strydoedd glân heb sbwriel ac rydym yn gwneud ein gorau glas i fodloni'r disgwyliad hwnnw.

"Mae gennym dîm o staff diwyd ac ymroddedig yn barod sydd yng nghanol y ddinas ymhell cyn i siopwyr gyrraedd yno. Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir peiriannau mwy i lanhau'r prif strydoedd a gall hyn olygu bod yn rhaid dibynnu ar gyfarpar llaw i lanhau rhai strydoedd llai, mwy cul a chlirio sbwriel ynddynt.

"Wrth brynu'r peiriannau bach newydd hyn, bydd mwy o gyfleoedd gennym i gyrraedd rhannau eraill yn y ddinas ac o bosib gwblhau tasgau gwahanol fel graeanu a symud eira."

Mae prynu'r peiriannau glanhau newydd hyn yn dilyn newyddion da bod siopwyr yn helpu i ailgylchu mwy o'u gwastraff pan fyddant yng nghanol y ddinas.

Mae'n dilyn cynllun peilot blwyddyn o hyd lle ailwampiwyd biniau sbwriel i gynnwys adrannau unigol ar gyfer gwydr, plastig, caniau a chwpanau coffi.

Mae'r cynllun peilot, a oedd yn rhan o bartneriaeth gyda'r elusen amgylcheddol Hubbub, wedi arwain at dros 40,000 o eitemau o wastraff ailgylchadwy'n cael eu harbed rhag mynd i safle tirlenwi.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Mae canlyniadau'r cynllun ailgylchu sbwriel yn newyddion gwych i ni a'r amgylchedd. Byddai llawer o'r hyn a gasglwyd yn ystod y flwyddyn wedi mynd yn syth i safle tirlenwi - felly mae'n wych gwybod bod siopwyr yn gwneud eu rhan i helpu amgylchedd lleol Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM