Chwilio'r wefan
English

Cyfleusterau newydd cyffrous yn annog mwy o bobl i gadw'n heini

Gwnaed gwelliannau sylweddol mewn canolfan hamdden gymunedol boblogaidd yn Abertawe.

penyrheolgym

Mae Freedom Leisure wedi bod yn gweithredu canolfannau lleol ar ran Cyngor Abertawe am bron 18 mis - ac maent yn cydweithio er mwyn gwella hamdden yn lleol wrth i'r cyngor fuddsoddi £5.1m ar draws y ddinas.

Mae'r tîm Freedom Leisure, cydweithwyr y cyngor a chwmnïau sy'n ymwneud â lansio'r cyfleusterau newydd wedi datgelu'r canolfannau wedi'u hadfywio yng nghanolfan Penyrheol yn swyddogol.

Mae ganddi gyfleuster ffitrwydd adnewyddedig gydag offer newydd TechnoGym, stiwdio ffitrwydd newydd a lle hyfforddi ymarferol gwych newydd sy'n cynnwys trac dan do. Mae hyn yn golygu y cewch brofiad ffitrwydd cyfoethocach ym Mhenyrheol.

Mae ystafelloedd newid y pwll wedi'u hailddatblygu a'u moderneiddio, gan gynnig profiad gwell i ddefnyddwyr. Crëwyd lle cymunedol yn nerbynfa'r ganolfan hamdden, sy'n sicrhau bod y ganolfan yn lleoliad poblogaidd i bobl leol.

Llun: Cyfleusterau newydd yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM