Chwilio'r wefan
English

​​​​​​​Cynlluniau'n cael eu datgelu ar gyfer hwb cymunedol yn y Stryd Fawr.

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu creu hwb cymunedol ar Stryd Fawr canol y ddinas.

107HighStreet

Byddai'n golygu lle newydd pwysig i aelodau'r gymuned leol gwrdd â sefydliadau'r trydydd sector ac eraill.

Y syniad yw cryfhau'r gymuned leol.

Mae'r cyngor yn gofyn am ganiatâd cynllunio i greu'r hwb mewn tair uned fanwerthu gyfagos nad oes ganddynt denantiaid mwyach - 107-109 Y Stryd Fawr.

Byddai newid defnydd yr unedau hyn yn arwain at adnewyddu'r eiddo, gan gynnwys gosod system drydanol newydd, ailblastro, cegin a lle swyddfa newydd ac ardal cynllun agored yn y blaen.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM