Chwilio'r wefan
English

Bydd gwaith dros nos yn adeiladu pont i'r dyfodol

Bydd cyfnod allweddol yng nghynllun arena ddigidol Abertawe, sydd gwerth £135m, yn digwydd yn gynnar y mis nesaf.

Footbridge

Bydd y gwaith dros nos yn digwydd ar 1 Chwefror, a bydd gweithwyr adeiladu proffesiynol yn tynnu pont gerddwyr Heol Ystumllwynarth yn Abertawe, sy'n ddeugain oed.

Bydd pont dirnod newydd, lletach, â chysgod rhannol yn cymryd lle'r hen bont yn fuan.

Caiff y gwaith symud ar ran Cyngor Abertawe ei reoli gan Buckingham Group Contracting Ltd, sef y prif gontractwr ar gyfer cynllun trawsnewid deniadol Cam Un Abertawe Ganolog.

Fel rhan o Gam Un Abertawe Ganolog, adeiledir arena ddigidol â lle i 3,500 o bobl, y parcdir a'r maes parcio ar dir hen faes parcio Heol Ystumllwynarth ger yr LC; bydd pont newydd yr Alarch Euraidd yn cysylltu'r rhain â maes parcio newydd aml-lawr y cynllun, unedau masnachol a chartrefi ar safle ar lawr gwaelod maes parcio dros dro'r Santes Fair, ger Tesco y Marina.

Mae prif ran y bont gerddwyr bresennol, sy'n goncrit, yn pwyso oddeutu 150 tunnell ac mae'n ymestyn am 28m rhwng dau bentan ger yr LC.

Nid yw'n addas ar gyfer y cynllun trawsnewid a fydd, fel cysylltiad cryfach rhwng y dref a'r môr, yn caniatáu rhagor o bobl, gan gynnwys ymwelwyr â'r arena, i gerdded a beicio dros Heol Ystumllwynarth.

Llun: Pont gerddwyr Heol Ystumllwynarth yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM