Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Mae Castell Ystumllwynarth ar gau dros dro. Gall y tîm helpu'r cyhoedd ag ymholiadau ar-lein o hyd.

£ pound sign

Prisiau Castell Ystumllwynarth

Prisiau mynediad â chonsesiynau amrywiol.

Mynediad 2020:

Safonol £4

Consesiynau £3

PTL Abertawe £2

Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £11

Plant dan 5 oed am ddim

Tocyn Tymor ar gael - holwch yn y castell

Wedi'i bweru gan GOSS iCM