Chwilio'r wefan
English
Big lottery fund

Prosiect y Loteri Fawr - Tim Chwarae Plant

Mae Prosiect y Loteri Fawr yn fenter ar y cyd gyda Chwarae Iawn a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.

Yn Abertawe mae gennym dri Gweithiwr Chwarae Cymunedol ym:

  • Mharc Montana
  • Treforys
  • Penclawdd

Yn yr ardaloedd hyn, nod y prosiectau yw datblygu chwarae cynaliadwy i blant rhwng 8 a 12 oed.

Mae hyn yn cynnwys parc newydd ym mhob ardal, Clybiau Chwarae a gweithio gyda phobl, ysgolion a sefydliadau lleol i gynnal y gwasanaethau hyn yn y dyfodol.

Mae gan bob Clwb Chwarae dîm ardderchog o staff a gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y sesiynau chwarae am ddim, i ddiwallu anghenion y plant lleol.

Mae chwarae yn eich helpu i wneud pethau drosoch eich hun, i ddysgu am fywyd, i fod yn gryfach, i wneud ffrindiau newydd a mwynhau eich hun ac, wrth gwrs, gallwch gael llawer o hwyl!

Y nod tymor hir yw y byddai'r sesiynau hyn yn cael eu rheoli gan y gymuned, ar gyfer y gymuned.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM