Chwilio'r wefan
English

Anrhydedd cenedlaethol dwbl i oriel gelf Abertawe

Trysor diwylliannol yn Abertawe yw'r unig leoliad yng Nghymru i gael ei ddewis fel rhan o'r British Art Network nodedig eleni.

CharlotteThomasGV151019

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian, a gynhelir gan y cyngor, yn gweithio gyda gweithwyr celf proffesiynol Prydeing a chasgliadau cyhoeddus ar draws y DU, i rannu arbenigedd, ymchwil a syniadau ar draws sefydliadau diwylliannol. 

Nod y British Art Network yw datblygu sgiliau curadurol a gwybodaeth am gasgliadau; ac i feithrin mwy o gyd-weithio rhwng partneriaid gan arwain at arddangosiadau casgliadau deinamig ac arddangosfeydd o gelf o Brydain ar gyfer cynulleidfaoedd ar draws y DU.

Eleni mae rhaglen y rhwydwaith yn cynnwys bwrsariaethau i guraduron sydd ar ddechrau eu gyrfa, er mwyn cefnogi doniau newydd.

Oriel Gelf Glynn Vivian yw'r unig atyniad yng Nghymru i gael aelod o staff, sef y cynorthwy-ydd arddangosfeydd, Charlotte Thomas, sydd wedi'i dewis ar gyfer grŵp curaduron y Rhwydwaith sydd ar ddechrau eu gyrfa.

Mae'r gweithgarwch hwn yn rhoi cyfle i guraduron sydd newydd ddechrau eu gyrfa i gael mynediad gwell i ddigwyddiadau'r Rhwydwaith, i gynnal ymweliadau ymchwil, i gael cyfleoedd mentora ac i ymgymryd â gweithdai rhannu arfer dros gyfnod o flwyddyn.

Mae'r anrhydedd dwbl i'r lleoliad canol y ddinas, yn dod ar adeg pan fo Abertawe'n dathlu ei hanner canmlwyddiant fel dinas - a bydd yn golygu proffil uwch i'r oriel a'r ddinas yng nghymuned ddiwylliedig y DU.

Cefnogir y British Art Network gan oriel Tate a'r Paul Mellon Centre for Studies in British Art; darperir cyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Llun: Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe - aelod 2019 o'r British Art Network sy'n uchel ei barch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM