Chwilio'r wefan
English

Rhyw, perthnasoedd a thyfu lan

Bydd y cwrs hwn yn archwilio cyfreithiau sy'n ymwneud ag iechyd rhywiol ac yn myfyrio arnynt. Bydd hefyd yn ystyried offer ar gyfer trafod perthnasoedd a chydsyniad.

Nod y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn archwilio ac yn ystyried y canlynol: 

  • Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad at wasanaethau iechyd rhywiol
  • Y Gyfraith mewn perthynas ag Iechyd Rhywiol
  • Dulliau Atal Cenhedlu a Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs)
  • Sut mae cynlluniau C-Card yn gweithio
  • Adnoddau ar gyfer trafod perthnasoedd a chydsyniad

Pwy ddylai fynd?

  • Gofalwyr Abertawe
  • Staff Abertawe
  • Gofalwyr CNPT
  • Gweithwyr cymdeithasol Gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin
  • Darparwyr wedi'u comisiynu

Cynnwys y cwrs

Ar ffurf cyflwyniadau, ymarferion a thrafodaethau grŵp

DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
24 Medi 201910.00am - 1.00pmY Ganolfan Ddinesig - Ystafell Bwyllgor 1Jon Bevis (Evolve)

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM