Chwilio'r wefan
English

Cannoedd yn bresennol yn seremoni gwobrau twristiaeth fwyaf Cymru

Roedd 540 o gynrychiolwyr y diwydiant yn bresennol yn seremoni gwobrau twristiaeth fwyaf Cymru yn Neuadd Brangwyn Abertawe.

JohnHughesNov19

Roedd Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe 2019 yn dathlu'r diwydiant twristiaeth, hamdden a lletygarwch ledled Bae Abertawe.

Ymwelodd tua 4.7m o bobl wedi â'r ardal y llynedd gan ddod â gwerth bron £448m i'r economi leol. Helpodd hyn i gefnogi dros 5,700 o swyddi.

Derbyniwyd dros 8,000 o enwebiadau a cheisiadau gan fusnesau ar gyfer y gwobrau  - y nifer mwyaf ers i'r gwobrau ddechrau 13 o flynyddoedd yn ôl.

Trefnir y gwobrau mewn partneriaeth rhwng Cyngor Abertawe a'r gymdeithas fasnach dwristiaeth leol, Twristiaeth Bae Abertawe. Cynhaliwyd y seremoni nos Iau 14 Tachwedd. Cyflwynwyd y noson gan y diddanwr a'r darlledwr Kev Johns, MBE.

Llun:  John Hughes - Enillydd: Gwasanaethau Hirsefydlog i Dwristiaeth yng Ngwobrau Twristiaeth Bae Abertawe. Llun: Hoosh Arabi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM