Chwilio'r wefan
English

Gwasanaeth symudedd allweddol canol y ddinas yn ailagor

Mae gwasanaeth pwysig yng nghanol dinas Abertawe wedi ailagor.

GerwynSMB

Mae Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yn helpu miloedd o bobl gael mynediad i siopau a gwasanaethau bob blwyddyn.

Mae'r gwasanaeth yng ngorsaf fysus y Cwadrant, a gaeodd dros dro ddiwedd mis Mawrth oherwydd y pandemig.

Mae staff wedi bod yn gweithio'n galed i roi mesurau ar waith fel y gall y gwasanaeth nawr ailagor yn ddiogel.

Mae'n golygu y gall y gwasanaeth ddarparu sgwteri a chadeiriau olwyn trydan a chadeiriau olwyn arferol i helpu'r rhai sydd ag anawsterau symudedd unwaith eto.

Mae modd i gwsmeriaid logi loceri ar gyfer eu bagiau ac mae'r uned Changing Places ar gael ar gais.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM