Chwilio'r wefan
English

Gwasanaeth symudedd canol y ddinas ar agor eto

Mae gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe wedi ailagor gyda mesurau cadarn ar waith i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

SMHback

Gall siopwyr ac ymwelwyr â chanol y ddinas ag anghenion symudedd logi cyfarpar unwaith eto a chael mynediad i'r cyfleuster Changing Place yn siop Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yng Ngorsaf Fysus y Cwadrant. Gallwch hefyd logi loceri ar gyfer eich bagiau unwaith eto.

Rhaid i gwsmeriaid archebu cyfarpar ymlaen llaw drwy ffonio 01792 461785. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu sgwteri a chadeiriau olwyn trydan, yn ogystal â chadeiriau olwyn arferol, i helpu pobl â symudedd cyfyngedig i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol y ddinas.

Ar hyn o bryd, ni allwn sicrhau y cewch chi gyfarpar wrth alw heibio ar y diwrnod heb drefnu ymlaen llaw, a byddwn ond yn gallu gwneud hyn os oes cyfarpar ar gael.

Nid yw staff yn gallu dosbarthu cyfarpar i gwsmeriaid yn ardaloedd eraill canol y ddinas o hyd; rhaid i gwsmeriaid ei gasglu'n syth o'r siop.

Mae Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe wedi gosod sgriniau persbecs i sicrhau diogelwch staff a chwsmeriaid ac mae arwyddion ar hyd y lle sy'n darparu cyfarwyddiadau clir ac yn atgoffa cwsmeriaid o'r rheol cadw pellter 2 fetr.

Ceir ardaloedd aros penodedig - un i gwsmeriaid, sy'n cynnwys seddi plastig â phellter cymdeithasol rhyngddynt, ac un ar gyfer cyfarpar.

Mae mannau cerdded wedi'u nodi drwy'r siop a dim ond tri chwsmer a ganiateir yn y siop ar unrhyw adeg. Bydd rhaid i gwsmeriaid giwio y tu allan i'r siop os ydym yn cyrraedd y terfyn hwn.

Mae hylif diheintio dwylo ar gael i gwsmeriaid a staff ei ddefnyddio a bydd yr holl gyfarpar yn cael ei lanhau'n drylwyr ar ôl ei ddefnyddio.

Mae gan wasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe hefyd amserlen lanhau well, gyda'r mannau cyffwrdd yn cael eu diheintio drwy gydol y dydd.

Mae'r staff yn awyddus i groesawu cwsmeriaid unwaith eto. Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am - 5pm.

Rhagor: www.abertawe.gov.uk/llogisymudedd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM