Chwilio'r wefan
English
Rosette

Darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych

Rydym wedi mabwysiadu rhestr o safonau i ddiogeli fod cwsmeriaid yn derbyn y gwasanaeth gorau phosib. Os ydych yn teimlo ein bod yn methu cyrraedd brig Safon Abertawe, gadewch i ni wybod fel y gallwn ymdrechi i ymateb i unrhyw ddiffyg.

Nod canllawiau gwasanaeth cwsmeriaid y cyngor - Safon Abertawe - yw cynorthwyo pob gweithiwr wrth iddynt ddelio â'n cwsmeriaid.

Mae darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych yn hanfodol i'n llwyddiant a'n henw da.

Mae gennym enw da am wasanaethu pobl Abertawe ac rydym wedi mabwysiadu cyfres o safonau i sicrhau bod cwsmeriaid yn parhau i dderbyn y gwasanaeth gorau posib.

Yn seiliedig ar ymchwil gyda chwsmeriaid a'n staff, rydym wedi datblygu Safon Abertawe, sy'n pennu sut byddwn yn trin ein cwsmeriaid:

  • Bod yn gyfeillgar a thrin cwsmeriaid â pharch
  • Rhoi eich enw i gwsmeriaid
  • Mynd i'r afael â materion yn brydlon
  • Rhoi cyngor clir a defnyddio iaith glir
  • Ymddiheuro os ydym wedi gwneud rhywbeth o'i le

Os nad ydych yn teimlo ein bod yn cyflawni Safon Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM