Chwilio'r wefan
English

Sam Avery: Toddlergeddon (Adain y Celfyddydau)

Dewch i ymuno â'r digrifwr arobryn a'r awdur poblogaidd, Sam Avery (The Learner Parent) am noson o gomedi hynod ddoniol, yn newydd ar gyfer 2020. 16+.

Sam Avery
10 Hyd 2020
8.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 8.00pm Dyddiau sioe Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 6.00pm Dyddiau heb sio

Tocynnau: £20.00
Buy Tickets Button Welsh

Mae hi'n 4.17pm.
Does neb wedi gwisgo eto.
Does dim gwareiddiad.
Does dim cyfraith na threfn.
Mae'r plant wedi cael gormod o siwgr.
Mae'r oedolion wedi colli rheolaeth.
Mae pob sgwrs yn troi'n ffrae.
Does dim coffi ar ôl.
Mae plentyn yn sgriblo ar y wal.
Mae rhywun yn colli diod.
Mae pawb yn gweiddi.
Dyma Toddlergeddon.

Dewch i ymuno â'r digrifwr arobryn a'r awdur poblogaidd, Sam Avery (The Learner Parent) am noson o gomedi hynod ddoniol, yn newydd ar gyfer 2020. Sut ydych chi'n magu plentyn sydd â mwy o agwedd na Kanye West? Ydych chi'n gallu trafod yn effeithiol â phlentyn sy'n gwybod eich bod chi'n ddi-glem? A fydd unrhyw un ohonom yn goroesi Toddlergeddon?

'Quick wit and painfully funny' METRO

'A gifted storyteller' THE LIST

Wedi'i bweru gan GOSS iCM