Chwilio'r wefan
English

Sarah Millican: Bobby Dazzler

Bydd y digrifwr hynod ddoniol Sarah Millican ar daith eto gyda'i sioe newydd, Bobby Dazzler. 16+.

Sarah Millican
21 Gorff 2022 - 22 Gorff 2022
8.00PM.
Singleton Street, Swansea, SA1 3QJ

Tocynnau: £29.50
Buy Tickets Button Welsh

Yn ystod ei chweched daith ryngwladol, byddwch yn dysgu am yr hyn sy'n digwydd pan fydd eich ceg yn cau ei hun, sut i daflu cachu dros wal, ceisio colli pwysau ond colli pen eich bys yn unig, prawf ceg y groth eithaf doniol a pha mor wael y gall tanc arnofio fod.

Mae Sarah wedi treulio'r flwyddyn yn ysgrifennu jôcs a thyfu maint ei phen-ôl. Mae'n edrych ymlaen at fynd ar daith eto a gwneud i chi chwerthin.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM