Chwilio'r wefan
English

Bwyd môr ar y fwydlen wrth i ddisgyblion ysgolion Abertawe dderbyn cyngor ynghylch maeth

Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd ddysgu rhagor am fwyd môr lleol a maeth.

Mae'r arbenigwr bwyd o Gymru, Nerys Howell, yn cynnig gwersi am ddim am bysgod, pysgod cregyn a phwysigrwydd bwyta bwyd môr fel rhan o ddiet iachus a chytbwys.

Arweinir prosiect 'Fish is the Dish' gan Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe a reolir gan Gyngor Abertawe. Fe'i hariennir gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Cynhelir pob gwers rithwir - a fydd yn rhoi'r cyfle i blant ar draws Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Porth Tywyn a Phen-y-bont ar Ogwr flasu bwydydd môr lleol - yn unol â chanllawiau Coronafeirws diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rwy'n annog ysgolion i weithio gyda'r grŵp gweithredu lleol a'i arbenigwr bwyd Nerys i wneud yn fawr o'r cyfle hwn.

"Bydd disgyblion yn dysgu am amrywiaeth eang o bynciau - nid coginio'n unig. Byddant yn dysgu am sut mae'r pysgod yn cael eu dal, sut maent yn cyrraedd ein platiau a sut gallant fod yn ddefnyddiol o ran maeth."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM