Chwilio'r wefan
English

Siopwyr yn y farchnad yn cael eu hysbrydoli gan ben-cogyddion

Cafodd cannoedd o siopwyr yng nghanol y ddinas eu diddanu a'u hysbrydoli gan nifer o ben-cogyddion dawnus.

SeafoodChefSept2019

Cynigiwyd ysbrydoliaeth, cyngor ac arweiniad ganddyn nhw ar wahodd pobl i ginio a choginio gyda bwyd môr.

Cynhaliwyd eu rhaglen o ddigwyddiadau am ddim yng nghanol y ddinas, ym Marchnad Abertawe a gynhelir gan Gyngor Abertawe, rhwng 9 ac 13 Medi. Mae eu ryseitiau ar gael yn awr i bawb - ewch i wefan y farchnad.

Y trefnwyr oedd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe (GGLlPBA) a reolir gan Gyngor Abertawe. Mae'n gweithredu ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phorth Tywyn.

Mwy:  https://www.facebook.com/SwanseaBayFLAG/

Wedi'i bweru gan GOSS iCM