Chwilio'r wefan
English

Chwilio'n fyd-eang am bartner adfywio i lywio Abertawe

Mae ymgais ffurfiol, fyd-eang i chwilio am ddatblygwr i helpu i roi hwb i ganol dinas Abertawe yn dilyn effeithiau COVID yn dechrau'r wythnos hon.

Copperworks01

Bydd y buddsoddwr neu'r datblygwr arbenigol o safon yn gweithio gyda Chyngor Abertawe i adfywio nifer o safleoedd pwysig fel rhan o ymgyrch adfywio'r ddinas gwerth £1bn.

Disgwylir i'r fenter Adfywio Abertawe gynnig cyfleoedd busnes newydd i'r rheini sydd eisoes yn y ddinas neu'r rheini sy'n bwriadu chwarae rhan yn nyfodol disglair y ddinas.

Gallai gynnwys prosiectau megis canolfan sector cyhoeddus yng Ngogledd Abertawe Ganolog, datblygiad defnydd cymysg ar safle presennol y Ganolfan Ddinesig sy'n edrych dros Fae Abertawe a chyrchfan hamdden allweddol ar safle gwaith Copr yr Hafod-Morfa.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart: "Mae buddsoddwyr o bedwar ban byd yn chwilio am gyfleoedd newydd - a gall Abertawe fod yn un ohonyn nhw. Mae gennym gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i bartner o'r radd flaenaf ein helpu i gyflwyno prosiect adfywio blaenllaw.

"Rydym yn edrych tua'r dyfodol gydag optimistiaeth ac egni tuag at fyd ar ôl y pandemig pan fydd Abertawe'n arwain y ffordd ac yn cynnig cyfleoedd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM