Chwilio'r wefan
English

Croeso cynnes i lansiad byd-eang ymgyrch Adfywio Abertawe

Mae digwyddiad uchel ei broffil i ddenu buddsoddiad mawr i stori adfywio gwerth £1 biliwn Abertawe wedi gweld penawdau cadarnhaol yn cael sylw ar draws y byd.

Cafodd lansiad Adfywio Abertawe sylw gan newyddiadurwyr a oedd yn ysgrifennu ar gyfer llu o gyhoeddiadau a gwefannau a welwyd gan ddatblygwyr a buddsoddwyr.

Gwyliwyd y darllediad lansio, a oedd yn cynnwys trafodaeth banel gyda ffigurau blaenllaw Cyngor Abertawe, gan gannoedd o wylwyr ar-lein a dargedwyd yn ofalus.

Cafodd y digwyddiad sylw cyhoeddiadau arbenigol gan gynnwys Estates GazetteThe Planner a CoStar.

Mae swyddogion y cyngor bellach yn ymdrin ag ymholiadau cychwynnol gan y rheini sy'n frwdfrydig ynghylch uchelgais y ddinas a chyfle partneriaeth Adfywio Abertawe.

Mae'n rhaid i ddatblygwyr a buddsoddwyr sy'n dymuno dod yn bartner i'r cyngor wrth ddatblygu saith safle allweddol yng nghanol y ddinas ac o'i chwmpas, anfon cyflwyniadau ffurfiol erbyn diwedd mis Hydref.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM