Chwilio'r wefan
English

Artistiaid o Abertawe'n llunio portreadau o arwr ffilmiau lleol

Mae'r seren ffilmiau o Gymru, Michael Sheen, wedi derbyn rôl newydd - fel testun ar gyfer dwsinau o artistiaid portread yn Abertawe.

Sheen070120

Arddangoswyd dros 140 o ddelweddau o Sheen, a fagwyd ym Mhort Talbot, yn Oriel GS Artists ar y Stryd Fawr, Abertawe.

Cyflwynwyd lluniau gan amrywiaeth o arddangoswyr o ysgolion, colegau, grwpiau cefnogi a grwpiau dysgu i oedolion.

GS Artists oedd yn gyfrifol am drefnu Arddangosfa Cymuned Creadigol 9to90, a oedd yn gweithio gyda'r rhaglen CYFUNO, menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru dan reolaeth tîm gwasanaethau diwylliannol Cyngor Abertawe.

Rhagor o wybodaeth: www.9to90creativecommunity.com  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM