Chwilio'r wefan
English

An Audience with Simon Reeve

Mae'r BBC yn disgrifio Simon fel "teithiwr mwyaf anturus Prydain".

Simon Reeve
19 Medi 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £25.50, Teulu (4) £77.00, Mae consesiynau dethol ar gael
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Bydd taith theatr gyntaf erioed Simon Reeve yn cynnwys y newyddiadurwr byd-enwog yn adrodd hanesion o fwy na 15 mlynedd o deithio i gyrion mwyaf anghysbell ac eithafol y blaned. O gael ei erlid gan fôr-ladron, ei aflonyddu gan y Mafia a'i fomio gan farwniaid Colombaidd, mae Simon Reeve wedi teithio trwy dros 120 o wledydd ac mae ei raglenni dogfen ar y BBC wedi cael eu gwerthu i fwy na 60 o wledydd ledled y byd. Nid yw 'An Audience with Simon Reeve' yn sioe hynod ddiddorol ac addysgol yn unig, ar adegau mae'n ysgytwol, yn ysbrydolus ac yn hynod ddoniol. Mae'r sioe theatr 1.5 awr hon yn cynnwys deunydd amlgyfrwng unigryw a sesiwn holi ac ateb 20 munud. Peidiwch â cholli'r cyfle unigryw hwn i weld Simon am y tro cyntaf yn fyw a heb ei olygu! I osgoi cael eich siomi, cadwch le ymhell ymlaen llaw!


Independent: "TV's most interesting globetrotter"
Radio Times: "In the last decade, he's made a name for himself as British TV's most adventurous presenter."
Mail on Sunday: "the craziest (or bravest) man on TV"
Observer: "When it comes to explaining complex issues in simple terms, Simon Reeve is an expert...a man whose very name is a guarantee of interesting television. Outstanding."
Daily Telegraph "like all the best travellers, Reeve carries out his investigations with infectious relish, and in the realisation that trying to understand the country you're in is not just fascinating, but also hugely enjoyable."

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM