Chwilio'r wefan
English

Kevin Bloody Wilson

Taith 'Almost Awesome!' 14+.

Kevin Bloody Wilson
15 Hyd 2019
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 8.00pm Dyddiau sioe Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 6.00pm Dyddiau heb sioe

Tocynnau: £31.50
Buy Tickets Button Welsh

Amser maith yn ôl, yn bell o unman arall mewn pentref glofaol yng ngorllewin Awstralia o'r enw Kalgoorlie, ganwyd y seren Kevin Bloody Wilson. Dechreuodd y cyfan yn ddigon diniwed - roedd yn ddyn cyffredin â gormod o amser ar ei ddwylo, a threuliodd yr amser hwn yn newid y geiriau i ganeuon pobl eraill ac yn ysgrifennu caneuon ei hun hefyd yn syml i gael hwyl a sbri. 

35 o flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae Kevin Bloody Wilson wedi ennill ei le - a chyda pherfformiadau byw niferus a miliynau o albymau i'w enw, mae wedi cydio mewn bag oeri a chadair gynfas ac mae'n eistedd yn gyfforddus iawn ynddi!

Mae caneuon Kev yn debyg i dirwedd Kalgoorlie - yn sych ac yn anfaddeugar. Mae'r caneuon hyn yn unigryw iawn i Awstralia, ac eto, flwyddyn ar ôl blwyddyn, albwm ar ôl albwm a thaith ar ôl taith, mae pobl o bob cwr o'r byd yn parhau i chwerthin ar waith gwreiddiol ac unigryw Kevin Bloody Wilson.

Mae'r faled anweddus wedi bodoli ers blynyddoedd. Bu'r bardd, William Shakespeare, yn ysgrifennu barddoniaeth anweddus. Ysgrifennodd Robbie Burns o'r Alban lyfr cyfan o ganeuon brwnt a cherddi anweddus.

Mae'r faled anweddus wedi codi hwyliau byddinoedd o'r ddau ryfel byd, ac mae pob un ohonom yn cofio o leiaf ddau neu dri limrig anweddus!

Ond eto, yn y byd gwleidyddol gywir sydd ohoni, mae'n ymddangos mai un person yn unig sy'n parhau i gynnig a diogelu'r ffurf gelf hon - KEVIN BLOODY WILSON.

Wedi'i labelu gan '60 Minutes' fel Eicon Comedi o Awstralia ac fel amddiffynnydd rhyddid llafar, mae crefft feistr Kevin, a'i boblogrwydd byd-eang, yn brawf ychwanegol mai Kevin Bloody Wilson yw unig berchennog genre cyfan o gerddoriaeth, sef y faled anweddus gyfoes.

Efallai bydd rhai plu eira gwleidyddol gywir yn meddwl bod Kev bach yn sarhaus... 

D.I.L.L.I.G.A.F!

Peidiwch â cholli KEV wrth iddo ddychwelyd i'r DU - gyda'i albwm Nadolig newydd sbon - ar ei daith fyd-eang ALMOST AWESOME!

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM