Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth Am Breifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma.

Defnyddir eich gwybodaeth i ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano gan Theatr y Grand Abertawe ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall  heb eich caniatâd pendant.   

I gael mwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio eich data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Os hoffech dderbyn diweddariadau gennym a bod ar ein rhestr bostio, yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw ebost Swansea.GrandMarketing@swansea.gov.uk 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM