Chwilio'r wefan
English

Psychic Sally

Taith i ddathlu 10 mlynedd.

Psychic Sally
4 Medi 2019
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 8.00pm Dyddiau sioe Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 6.00pm Dyddiau heb sioe

Tocynnau: £26.50
Buy Tickets Button Welsh

Mae'r seicig byd-enwog, seren y sgrîn a'r llwyfan a hoff gyfryngwr arobryn y DU Sally Morgan yn ôl ac yn well nag erioed gyda'i sioe ryngweithiol anhygoel i ddathlu 10 mlynedd.
Sally yw un o berfformwyr teithiol mwyaf llwyddiannus y DU ac mae hi wedi bod yn syfrdanu cynulleidfaoedd ar draws y wlad am y 10 mlynedd diwethaf.
Mae sioe syfrdanol Sally wedi denu adolygiadau anhygoel gan bobl sy'n mynd i'r theatr a phobl sy'n hoffi seicigion. Ceir llu o negeseuon o'r byd a ddaw. Yn ddoniol, yn ddifyr, weithiau'n dorcalonnus, yn aml yn ddadleuol, mae'r daith i ddathlu 10 mlynedd yn arddangos gallu anhygoel hoff gyfryngwr seicig y wlad.
Meddai Sally, 'Bydd y sioeau'n ddeinameit seicig ac er eu bod yn sicr yn ddifyr, mae ochr ddifrifol iawn hefyd, sy'n rhoi negeseuon o obaith a chariad o'r byd a ddaw i aelodau'r gynulleidfa.'
Dyma noson unigryw na ddylid ei cholli. Prynwch eich tocynnau nawr i weld y seicig aruthrol hwn ar waith.
Mae'r sioe hon yn ymchwiliadol ac at ddiben adloniant.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM