Chwilio'r wefan
English

Ruby Wax

How to be Human: The Show. 16+.

Ruby Wax
6 Tach 2019
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 8.00pm Dyddiau sioe Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 6.00pm Dyddiau heb sioe

Tocynnau: £24.00
Buy Tickets Button Welsh

Wedi'i seilio ar fy llyfr poblogaidd diweddaraf, mae fy sioe newydd, How to be Human: The Show yn ateb pob cwestiwn sydd erioed wedi bod gennych ynghylch esblygiad, meddyliau, emosiynau, y corff, dibyniaeth, perthnasoedd, rhyw, plant, y dyfodol a thosturi.

Nid ydym yn gallu atal y dyfodol rhag cyrraedd, ni waeth pa gyffuriau rydym yn eu cymryd. Ond hyd yn oed os bydd bron pob un darn ohonom yn troi'n robotig, gobeithio y bydd gennym y gallu i feddwl o hyd. Gobeithio y byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel tosturi, yn hytrach na hela'r hyn sy'n 'well' heb feddwl yn ehangach. Os gallwn wneud hynny, rydym ar ein ffordd i bur hapusrwydd.

Bydd y sioe hon yn dilyn fy sioeau 'Sane New World' a 'Frazzled', lle gwerthwyd pob tocyn - y tro hwn, bydd gennyf rywfaint o gymorth gan y niwrowyddonydd a'r mynach yn ail hanner y sioe, sef y mynach Gelong Thubten, sy'n esbonio sut mae'r meddwl yn gweithio, a'r niwrowyddonydd Ash Ranpura, sy'n esbonio lle y gellir dod o hyd i bopeth yn yr ymennydd sy'n ein gwneud ni yn 'ni'.

Yn hynod ffraeth a chlyfar, gan gyfuno comedi a gwersi craff am fywyd, How to be Human yw'r sioe y mae ei hangen arnoch i ddiweddaru'ch meddwl i'r un graddau ag yr ydych yn diweddaru'ch iPhone.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM